nghiem thu he thong dieu hoa khong khi va thong gio - dien lanh tinh anh

Nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí, thông gió và cấp lạnh

Sau khi công việc thi công hệ thống điều hòa không khí và thông gió được hoàn tất. Công trình sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư. Hệ thống được bàn giao đi vào hoạt động với năng suất hiệu quả. Để tiến hành nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí, nghiệm thu hệ thống thông gió, nghiệm thu hệ thống cấp lạnh được nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi xin tóm lược các bước chính trong quá trình nghiệm thu như sau:

Bước 1: Tổ chức hội đồng nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí, thông gió và cấp lạnh

Việc tổ chức hội đồng nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí, nghiệm thu hệ thống thông gió và cấp lạnh là việc sắp xếp thành viên tổ nghiệm thu bao gồm:

  • Chủ đầu tư: Chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền của Chủ đầu tư
  • Các đơn vị thi công: Thầu chính, thầu phụ các cấp, các đơn vị thi công có liên quan đến khối lượng và phạm hi công việc của việc nghiệm thu hệ thống điều hòa.
  • Đơn vị tư vấn và thiết kế.

Tùy theo quy mô và quy định của công trình, sự thống nhất giữa các đơn vị hai bên mà số lượng kỹ sư, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh sao cho phù hợp.

Tham khảo: Dịch vụ điện lạnh

Bước 2: Các yêu cầu nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí, thông gió và cấp lạnh

Nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí thông gió, cấp lạnh công trình  cần dựa trên các yêu cầu thiết kế và các quy định trong tiêu chuẩn chế tạo lắp đặt và nghiệm thu hiện hành

Dựa trên các yêu cầu về an toàn và thẩm mỹ chung của công trình.

Bám sát vào các tiêu chí , chỉ dẫn kỹ thuật, bãn vẽ, thuyết minh biện pháp thi công đã được duyệt.

Xem thêm : Bộ bản vẽ HVAC

Bước 3: Các bước tiến hành nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí, thông gió và cấp lạnh

Danh mục hồ sơ nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí, nghiệm thu hệ thống thông gió và cấp lạnh

+> Hồ sơ nghiệm thu bao gồm: các bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt, bản vẽ hoàn công của hệ thống thông gió và điều hòa không khí. Các chứng chỉ hợp chuẩn của thiết bị. Các biên bản kiểm tra thí nghiệm và nghiệm thu từng phần trong quá trình chế tạo và lắp đặt.

+> Các biên bản kiểm tra thử nghiệm các thông số kỹ thuật của hệ thống.

+ > Các Kiểm tra chứng chỉ hợp chuẩn, chứng chỉ xuất xứ CO, CQ của các thiết bị, trước khi cho tiến hành lắp đặt.

+ > Kiểm tra hệ thống gió và điều hòa không khí:

+> Hội đồng nghiệm thu kiểm tra bằng mắt thường toàn bộ hệ thống đường ống, các thiết bị chính, các chi tiết quan trọng của hệ thống khi hệ thống vận hành có tải.

+> Kiểm tra sự hoạt động của bảng điều khiển, vận hành thiết bị của hệ thống, kiểm tra quy trình hướng dẫn vận hành hệ thống.

+> Đo đạc và hiệu chỉnh hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh

+> Sau khi kiểm tra và thống nhất nghiệm thu, các thành viên của hội đồng tiến hành kí các văn bản nghiệm thu theo các biểu mẫu cho ở phần phụ lục của tiêu chuẩn này.

nghiệm thu hệ thống thông gió và điều hòa không khí

Yêu cầu về các nội dung nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí, nghiệm thu hệ thống thông gió và cấp lạnh

+ Các tài liệu thuyết minh và biên bản hoàn công của hệ thống.

+ Sơ đồ về dòng chảy của chất lỏng, dòng chuyển động của không khí, sơ đồ cân bằng cho một máy hoàn chỉnh, sơ đồ vận hành hệ thống, bản vẽ cấu tạo và chỉ dẫn bảo dưỡng với từng loại thiết bị.

+ Giấy chứng nhận xuất xưởng hợp chuẩn hoặc tài liệu kiểm nghiệm của các loại vật liệu, thiết bị, thành phẩm, bán thành phẩm và các đồng hồ đo.

+ Biên bản nghiệm thu bao gồm:

+> Biên bản nghiệm thu liên hợp hệ thống điều hòa không khí.

+> Biên bản nghiệm thu thử nghiệm và kiểm tra chi tiết từng bộ phận.

+> Biên bản đo đạc kiểm tra các thông số kĩ thuật.

+> Biên bản thử nghiệm vệ sinh hệ thống.

nghiệm thu hệ thống điều hòa, thông gió và cấp lạnh

Bước 4: Xuất bản các biên bản nghiệm thu hệ thống điều hòa không khí, hệ thống ống gió và cấp lạnh

Với mỗi đơn vị thi công lắp đặt. Hệ thống biên bản sẽ được thiết kế sao cho phù hợp với văn phong, đặc điểm, quy tắc, sự thống nhất giữa 2 đơn vị.

Đề xuất: Thi công điện nước công trình

Phụ lục 1: Nghiệm thu công việc hoàn thành

PHỤ LỤC 1

(Quy định)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Công trình: ……………………………………………………………………………………

Hạng mục: ……………………………………………………………………………………

Biên bản số …. ngày …. tháng … năm …

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH

Công việc:

Thuộc công trình: …………………………………………………………………………..

Xây dựng tại: …………………………………………………………………………………

Do Ban nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây tiến hành nghiệm thu:

– Trưởng ban       Đại diện cho chủ đầu tư…………………………………………..

– Các thành viên: Đại diện cho tổ chức nhận thầu ………………………………..

Đại diện cho tổ chức thiết kế …………………………………..

Đại diện cho tổ chức tư vấn …………………………………….

– Đại diên của các cơ quan được mời………………………………………………….

Ban nghiệm thu cơ sở đã nhận được các tài liệu và các bản vẽ về thi công công việc nói trên như sau: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Sau khi xem xét các tài liệu, bản vẽ, hồ sơ kể trên và sau khi kiểm tra xác minh tại hiện trường, Ban nghiệm thu cơ sở có những nhận xét sau:

Nhận xét về kỹ thuật …………………………………………………………………..

Về khối lượng đã hoàn thành ……………………………………………………….

Kết luận: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ý kiến đặc biệt của các thành viên của Ban nghiệm thu cơ sở:

Các phụ lục kèm theo………………………………………………………………………

Trưởng ban
nghiệm thu cơ sở
Các thành viên Các cơ quan
được mời

 

Phụ lục 1: Nghiệm thu hệ thống điều hòa thông gió và cấp lạnh – Nghiệm thu vệ sinh đường ống và thiết bị đường ống

PHỤ LỤC 2

(Quy định)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

Ngày …. tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT BỊ ĐƯỜNG ỐNG

Thổi (rửa) đường ống

Công trình: ……………………………………………………………………………………

Ban nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây:

Trưởng ban: Ông: ……………………………………………….. đại diện chủ đầu tư

Các thành viên

Ông: …………………………………….. đại diện cơ quan thi công

Ông: ……………………………………… đại diện cơ quan thiết kế

Ông: ……………………………………….. đại diện cơ quan tư vấn

Ông:……………………………………. đại diện cơ quan được mời

Ban nghiệm thu cơ sở đã nhận được các tài liệu và các bản vẽ thiết kế, các biên bản như sau:

Công việc tiến hành thổi (rửa) như sau:

Thời gian thổi (rửa) từ …………….. giờ đến ………………. giờ

Độ dài đoạn ống được thổi (rửa) từ ………….. đến ……………….

Loại khí nén (nước rửa): ………………………………………………………………….

Áp lực thổi (rửa) – N/cm2

Thiết bị thổi (rửa): ………………………………………………………………………….

Mác máy: ……………………………………………………………………………………..

Kết luận: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ý kiến đặc biệt của thành viên (nếu có) ……………………………………………..

Trưởng ban
nghiệm thu cơ sở
Đại diệnthiết kế Đại diệnthi công Đại diện tư vấn Đại diện

cơ quan được  mời

 

Phụ lục 3: Nghiệm thu hệ thống điều hòa thông gió và cấp lạnh – Nghiệm thu thử nghiệm độ bền và độ kín

PHỤ LỤC 3

(Quy định)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Ngày …. tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
THỬ NGHIỆM ĐỘ BỀN VÀ ĐỘ KÍN

Thử độ bền và độ kín (bộ phận thử nghiệm): ……………………………………..

Công trình: ……………………………………………………………………………………

Ban nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây:

Trưởng ban: Ông ………………………………………………… đại diện chủ đầu tư

Các thành viên:

Ông: ……………………………………….. đại diện cơ quan thi công

Ông: ………………………………………… đại diện cơ quan thiết kế

Ông: ………………………………………….. đại diện cơ quan tư vấn

Ông: ……………………………………… đại diện cơ quan được mời

Ban nghiệm thu cơ sở đã nhận được các tài liệu và các bản vẽ thi công, công việc như sau:

Thử độ bền:

Đường ống được thử từ ……………………….. đến ……………………………….

Gồm có: ……………………………………………………………………………………….

Các thiết bị trên tuyến (nếu có các loại van)…………………………………………

Chất thử: …………………………………………………………………………………..

Thiết bị dùng để thử:……………………………………………………………………

Thời gian thử từ ………………….. giờ …………… ngày …………………………

đến …………………. giờ ………………… ngày ………………………………………….

Tổng cộng thời gian thử:…………………………………………. giờ ………………..

Áp lực thử …………………………………………………………… N/cm2 …………

Mô tả thử nghiệm: (những nét chính, chú ý về xử lí khuyết tật sự cố nếu có)

Kết quả thử độ bền: …………………………………………………………………….

Công thức tính toán ………………………………….. Kết quả tính toán ………….

Kết luận thử độ bền: ……………………………………………………………………

Thử độ kín:

Thời gian thử từ: …………………… giờ ……………………….. ngày …………..

Tổng cộng: ……………………………… giờ ……………………………………………..

Áp lực thử: ……………………………………………N/cm2………………………….

Mô tả cách thử: …………………………………………………. (những nét chính)

Kết quả thử độ kín:

Công thức tính …………………………………………. Kết quả tính toán ………….

Kết luận thử độ kín……………………………………………………………………..

Kết luận chung: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ý kiến đặc biệt của các thành viên ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Trưởng ban
nghiệm thu cơ sở
Đại diện
thiết kế
Đại diện
thi công
Đại diện tư vấn Đại diện
cơ quan được mời

 

Phụ lục 4: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong

PHỤ LỤC 4

(Quy định)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Công trình: ……………………………………………………………………………………

Hạng mục: ……………………………………………………………………………………

Biên bản số …. ngày …. tháng …. năm….

NGHIỆM THU THIẾT BỊ ĐÃ LẮP ĐẶT XONG

Thiết bị: ……………………………………………………………………………………….

Thuộc hệ thống: …………………………………………………………………………….

Lắp đặt tại: ……………………………………………………………………………………

Do Ban nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây tiến hành nghiệm thu:

– Trưởng ban:      Đại diện cho chủ đầu tư ………………………………………….

– Các thành viên: Đại diện cho tổ chức nhận thầu ………………………………..

Đại diện cho tổ chức thiết kế……………………………………

Đại diện cho tổ chức tư vấn……………………………………..

– Đại diện của các cơ quan được mời………………………………………………….

Ban nghiệm thu cơ sở đã nhận được các tài liệu và các bản vẽ lắp đặt thiết bị nêu trên như sau:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Sau khi xem xét các tài liệu, bản vẽ lắp đặt và sau khi tiến hành kiểm tra khi thí nghiệm chạy thử, Ban nghiệm thu cơ sở có những nhận xét sau:

Nhận xét về kỹ thuật……………………………………………………………………

Về khối lượng đã thực hiện ………………………………………………………….

Kết luận………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ý kiến đặc biệt của các thành viên của Ban nghiệm thu cơ sở…………………

Các phụ lục kèm theo ……………………………………………………………………..

 

Trưởng ban
nghiệm thu cơ sở
Các thành viên Các cơ quan
được mời

 

Phụ lục 5: Nghiệm thu hệ thống điều hòa thông gió và cấp lạnh – Nghiệm thu chạy thử không tải đơn động thiết bị

PHỤ LỤC 5

(Quy định)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Công trình: ……………………………………………………………………………………

Biên bản số …. ngày …. tháng …. năm….

NGHIỆM THU CHẠY THỬ
KHÔNG TẢI ĐƠN ĐỘNG THIẾT BỊ

Thiết bị: ……………………………………………………………………………………….

Thuộc hạng mục công trình: …………………………………………………………….

Công trình: ……………………………………………………………………………………

Do Ban nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây tiến hành nghiệm thu:

– Trưởng ban:      Đại diện cho chủ đầu tư ………………………………………….

– Các thành viên: Đại diện cho tổ chức nhận thầu ………………………………..

Đại diện cho tổ chức thiết kế……………………………………

Đại diện cho tổ chức tư vấn …………………………………….

– Đại diện của các cơ quan được mời …………………………………………………

Sau khi nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn vận nhà máy và giám sát, theo dõi quá trình thử khôn tải đơn động thiết bị, có nhận xét sau:

Nhận xét về kỹ thuật …………………………………………………………………..

Về khối lượng đã thực hiện ………………………………………………………….

Kết luận ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ý kiến đặc biệt của các thành viên của Ban nghiệm thu cơ sở ………………..

Các phụ lục kèm theo………………………………………………………………………

 

Trưởng ban
nghiệm thu cơ sở
Các thành viên Các cơ quan
được mời

 

Phụ lục : Nghiệm thu hệ thống điều hòa thông gió và cấp lạnh – Nghiệm thu chạy thử liên động

PHỤ LỤC 6

(Quy định)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Công trình: ……………………………………………………………………………………

Biên bản số …. ngày …. tháng …. năm….

NGHIỆM THU CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG

Thuộc hạng mục công trình: …………………………………………………………….

Thuộc công trình: …………………………………………………………………………..

Do Hội đồng nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây tiến hành nghiệm thu:

– Chủ tịch Hội đồng:  Đại diện cho chủ đầu tư ……………………………………

– Các thành viên:      Đại diện cho tổ chức nhận thầu ……………………………

Đại diện cho tổ chức thiết kế……………………………….

Đại diện cho tổ chức tư vấn ………………………………..

Đại diện nhà máy chế tạo thiết bị chủ yếu ……………..

– Đại diện của các cơ quan được mời …………………………………………………

Sau khi nghiên cứu hồ sơ nghiệm thu, các tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị và giám sát theo dõi quá trình thử không tải liên động thiết bị, có nhận xét như sau:

Nhận xét về kỹ thuật …………………………………………………………………..

Về khối lượng đã thực hiện ………………………………………………………….

Kết luận ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ý kiến đặc biệt của các thành viên của Ban nghiệm thu cơ sở ………………..

Các phụ lục kèm theo………………………………………………………………………

 

Chủ tịch Hội đồng
nghiệm thu cơ sở
Các thành viên Các cơ quan được mời

 

Phụ lục 7: Nghiệm thu hệ thống điều hòa thông gió và cấp lạnh – Nghiệm thu chạy thử có tải

PHỤ LỤC 7

(Quy định)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Công trình: ……………………………………………………………………………………

Biên bản số …. ngày …. tháng …. năm….

NGHIỆM THU CHẠY THỬ CÓ TẢI

Hạng mục công trình: ……………………………………………………………………..

Thuộc công trình: …………………………………………………………………………..

Do Hội đồng nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây tiến hành nghiệm thu:

– Chủ tịch Hội đồng: Đại diện cho chủ đầu tư …………………………………….

– Các thành viên:     Đại diện cho tổ chức nhận thầu …………………………….

Đại diện cho tổ chức thiết kế………………………………..

Đại diện cho tổ chức tư vấn …………………………………

Đại diện nhà máy chế tạo thiết bị chủ yếu ……………….

– Đại diện của các cơ quan được mời …………………………………………………

Sau khi nghiên cứu hồ sơ nghiệm thu, các tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị và giám sát theo dõi quá trình chạy thử có tài thiết bị, có nhận xét như sau:

Nhận xét về kỹ thuật …………………………………………………………………..

Về khối lượng đã thực hiện ………………………………………………………….

Kết luận ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ý kiến đặc biệt của các thành viên của Hội đồng nghiệm thu cơ sở …………

Các phụ lục kèm theo………………………………………………………………………

 

Chủ tịch Hội đồng
nghiệm thu cơ sở
Các thành viên Các cơ quan
được mời

 

Phụ lục 8: Nghiệm thu hệ thống điều hòa thông gió và cấp lạnh – Biên bản bàn giao công trình hoàn thành

PHỤ LỤC 8

(Quy định)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Ngày …. tháng …. năm….

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

Tên công trình: ………………………………………………………………………………

Phạm vi bàn giao (toàn bộ hay bộ phận) ……………………………………………

Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………..

Chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………..

Cơ quan nhận thầu xây lắp:………………………………………………………………

Cơ quan nhận thầu thiết kế:………………………………………………………………

Tổng dự toán: ……………………………………………………………………………….

Phân ra: Xây lắp: ……………………………………………………………………………

Thiết bị: ……………………………………………………………………………………….

XDCB khác ………………………………………………………………………………….

Thời gian khởi công: ………………………………………………………………………

Thành phần tham gia bàn giao: ……………………………………………………..

– Đại diện chủ đầu tư (họ tên, chức vụ): ……………………………………………..

– Đại diện tổng thầu (họ tên, chức vụ): ………………………………………………

– Các tổ chức thầu phụ (họ tên, chức vụ):……………………………………………

– Đại diện tổ chức tư vấn (họ tên, chức vụ):…………………………………………

– Đại diện tổ chức sử dụng công trình nếu có (họ tên, chức vụ): ……………..

Kết quả xem xét hồ sơ và hiện trạng công trình: ………………………………

– Hồ sơ bàn giao công trình (theo danh mục điểm 2) ……………………………

– Các hồ sơ thiếu (danh mục, lý do?) …………………………………………………

– Các bộ phận công trình chưa được nghiệm thu (ghi rõ từng bộ phận) ……

……………………………………………………………………………………………………

– Các tồn tại và phát hiện trong nghiệm thu: ……………………………………….

Tổng số:

– Đã sửa chữa: ……………………………………………………………………………….

– Số còn lại (ghi từng bộ phận, lí do): ………………………………………………..

Kết luận:

– Chất lượng công trình (đánh giá theo kết quả nghiệm thu kỹ thuật và việc sửa chữa các tồn tại)……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

– Công trình bàn giao đúng hoặc không đúng thời hạn (nêu lý do, trách nhiệm ?)

……………………………………………………………………………………………………

– Thời hạn và trách nhiệm của các bên hữu quan trọng việc sửa chữa các tồn tại mới phát hiện nếu có ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

– Thời hạn tiếp nhận công trình, hạng mục công trình …………………………..

– Thời hạn bàn giao các vật tư thiết bị dữ trữ chưa sử dụng và ký quyết toán công trình

……………………………………………………………………………………………………

 

Đại diện chủ đầu tư
(Ký tên, đóng dấu)
Đại diện tổ chức
nhận thầu xây lắp
(Ký tên, đóng dấu)
Đại diện tổ chức
thiết kế công trình
(Ký tên, đóng dấu)
Đại diện tổ chức tư vấn
(Ký tên, đóng dấu)
Đại diện tổ chức
sử dụng công trình
(Ký tên, đóng dấu)

 

Bài viết liên quan